مهره‌ی ضروری: وجود شما چه‌قدر لازم است؟
ست گودین
2010