کار بیش‌تر در زمان کم‌تر: شتاب دادن به کسب‌وکارهای نوپا
دیوید کوهن، برد فلد
2010